Jesteśmy specjalistami w zakresie produkcji katalogów, magazynów i czasopism. Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych z Państwa projektem. Chętnie udzielimy wsparcia podczas przygotowywania plików do druku.

Jakie rodzaje opraw można zastosować…

Do oprawiania folderów / broszur można wybierać spośród trzech typów opraw, które różnią się przede wszystkim trwałością, ceną i jakością.

Oprawa zeszytowa

Bardzo popularnym rodzajem oprawy jest oprawa zeszytowa: szycie drutem – klamry proste, szycie drutem – klamry oczkowe, szycie nićmi. W oprawie zeszytowej cały wkład nie powi­nien prze­kra­czać ok. 8-9 mm gru­bo­ści. Jest to – strony, w zależ­no­ści od uży­tego papieru – od 4 do 64 stron. Zdarzają się przypadki zszy­wa­nia więk­szej ilo­ści stron, jednak trzeba mieć na uwadze to, że tak wyko­nana publi­ka­cja jest niezbyt estetyczna.

Oprawa klejona

Kolejnym rodzajem oprawy jest oprawa klejona. Mini­malna gru­bość wkładu w tego typu oprawie wynosi ok. 3 mm. W tego typu oprawach wkład jest frezowany i przyklejany do okładki. Więcej o oprawie klejonej w dziale > Książki w oprawie klejonej.

Oprawa spiralna

W tego typu oprawie wykorzystuje się spirale metalowe bądź z tworzywa i tym sposobem łączy się poszczególne kartki bloku.

Uszlachetnianie / dodatki

Uszlachetnianie w broszurach dodają produktowi elegancji i smaku. Można zastosować foliowanie mat, błysk soft-skin, wybiórcze lakierowanie UV, złocenia, srebrzenia itp. Foliowanie okładek zapewnia dodatkową ochronę przed wpływami zewnętrznymi (zarysowania, zabrudzenia).
Wykonujemy także registry, wklejki itp…

Oferujemy:
Lakier UV i dyspersyjny
Lakier punktowy (wybiórczy)
Folię matową i błyszczącą
Hot stamping
Lakier do zdrapywania…

Masz jakieś pytania?

+48 502 258 738
+48 33 857 70 90

leszek@om5.pl